2022-2023

Διευθύντρια: Δαρδακούλη Χρυσούλα

Υποδιευθυντής:  Αγγελάκης Γεώργιος

Δάσκαλοι

Α1 - Ταρατώρα Γεωργία

Α2 - Καμάκα Ευθυμία

Β1 - Ζαβράκα Δήμητρα

Β2 - Κυριαννάκη Μαρία

Γ1 - Μαρούδα Θεονίτσα

Γ2 - Βασιλακοπούλου Αικατερίνη

Δ1 - Τερζούδη Γεωργία

Δ2 - Μέγα Σωτηρία

Ε1- Κουλτσιάκη Αθηνά

Ε2 - Πατσιώλης Ιωάννης

Στ1 - Βασιλειάδου Αλεξάνδρα

Στ2 - Κατσέλης Δημήτριος

Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων

Φυσικής αγωγής - Αγγελίδου Σταματία

Φυσικής αγωγής - Βουτυρίτσας Θεόδωρος

Φυσικής αγωγής - Μπαλωτής Θεόδωρος

 

Αγγλικών - Ζηκύρη Αθανασία

Αγγλικών - Αδαμοπούλου Στυλιανή

Γαλλικών - Συλβόγλου Γεωργία

Γερμανικών - Γκιαουρίδου Αικατερίνη

Μουσικής- Κουτσοδόντη Ελένη

Πληροφορικής - Κουτσούγκουλος Ιωάννης

Εικαστικών - Πετρίκης Σωτήριος

Εικαστικών - Δημοπούλου Μαρίλια

Εικαστικών - Οικονόμου Δήμητρα

Τμήμα Ένταξης - Παπαγιάννης Χρυσοβαλάντης

Θεατρικής αγωγής - Μαργαρίτη Δέσποινα

 

ΕΔΥ - Ψυχολόγος - Σοφού Ελένη

ΕΔΥ - Κοινωνική Λειτουργός - Κατεχαλίδου Δάφνη